Before registering, please read our Statutes
<<< Overview of events from the beginning until 2003

Semmelweis Egyetem Baráti Körének története

2002-től napjainkig2002Az emberi test metaforája a társadalomtudósok műveiben
- Dr. Boga Bálint, osztályvezető főorvos
2002.10.30.
A röntgentől a modern képalkotó eljárásokig: új fejlesztések a radiológiai diagnosztikában
- Dr. Turóczy Gergely, szigorló orvos
2002.11.27.
2003Orvostörténeti mozaikok Portugáliából (videofilm)
- Dr. Honti József és dr. Gülten Dinç (Isztambul)
2003.01.29.
A magyar-skandináv orvosi kapcsolatok története
- Dr. Kapronczay Károly, főigazgató
2003.02.26.
1848-as magyar forradalom
- Prof. Dr. Marton Sylvia
2003.03.14.
A magatartástudományok oktatásának jelentősége az orvosképzésben
- Prof. Dr. Kopp Mária, igazgató
2003.03.26.
Hit és félelem a társadalomban
- Róbert László, újságíró
2003.04.30.
Mérhető-e a mozgáslátás?
- Dr. Molnár Fanni
2003.04.30.
Semmelweis Egyetem 2003. év
- Prof. Dr. Sótonyi Péter, akadémikus, rektor
2003.05.28.
Az ezredvég kihívásai a SOTE-n
- Prof. Dr. Réthelyi Miklós, intézetigazgató, rector emeritus
2003.09.24.
Tájékoztatás az Amerikai-Magyar Orvosszövetség (HMAA) munkájáról
- Dr. Peter G. Forbath, elnök
2003.09.24.
Vaszkuláris neurológia, mint a neurológia új területe
- Prof. Dr. Nagy Zoltán, főigazgató
2003.10.29.
Hazudni nem szabad... (Deák Ferenc)
- Liska Dénes, író
2003.11.26.
Szemelvények a fül-orr-gégészet történetéből
- Prof. emer. Dr Jakó Géza (Boston), az MTA külső tagja
2003.11.26.
(Köszöntés)
- Prof. emer. Dr. Müller Miklós (New York), az MTA külső tagja
2003.11.26.
(Bevezető hangversenyek)
- Dr. Erdős Gábor, orvos, a Telemann Barokk Trió művészeti vezetője
2003.11.26.
2004A XX. század utolsó fél évtizedének kihívásai Egyetemünkön
- Prof. Dr. Romics László, akadémikus, rector emeritus
2004.01.28.
Az Orvosi Hetilap küldetése
- Prof. Dr. Fehér János, főszerkesztő
2004.02.17.
A Magyar Orvosok Nemzetközi Akadémiája (WHMA)
- Prof. Dr. Rosivall László, elnök, rector emeritus
2004.02.17.
Élsport és a professzori pálya
- Prof. Dr. Préda István, osztályvezető
2004.03.31.
Japán belülről
- Prof. Dr. Radák Zsolt
2004.04.28.
Orvos a városban
- Dr. Búza Péter, várostörténész, újságíró
2004.05.26.
HUMSIRC küldetésem Venezuelában
- Őrsy Petra, orvostanhallgató
2004.05.26.
Egyetemünk gazdálkodása, új kihívások
- Dr. Juhászné Huszty Katalin, gazdasági főigazgató
2004.09.29.
Kongresszuson Nizzában
- Dr. Majnik Judit, PhD hallgató
2004.09.29.
A Semmelweis Egyetem jelene és jövője
- Prof. Dr. Tulassay Tivadar, akadémikus, rektor
2004.10.25.
Klinikai gyakorlaton Kölnben
- Hegedüs Márton, VI. éves orvostanhallgató
2004.10.25.
Pápua-Új Guinea egy magyar orvos szemével
- Dr. Tóth Miklós, tudományos főmunkatárs
2004.11.24.
(Bevezető hangversenyek)
- Dr. Erdős Gábor, orvos, a Telemann Barokk Trió művészeti vezetője
2004.11.24.
2005Gyógyító úton Kalkuttában
- Dr. Desits Imre, házi gyermekorvos
2005.01.26.
Az Általános Orvostudományi Kar múltja és jövője
- Prof. Dr. Szollár Lajos, dékán
2005.02.23.
Emlékbeszéd 2005. március 15-e emlékére
- Prof. Dr. Romics Imre
2005.03.11.
A Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárának különleges értékei régen és ma
- Dr. Vasas Lívia, főigazgató, mint vendéglátó
2005.03.30.
Semmelweis Ignác új szobrának bemutatása (aki kérdezett: Bécsi Antal)
- Domonkos Béla, szobrászművész
2005.03.30.
Bauer Ervin biológus élete és munkássága
- Prof. emer. Dr. Müller Miklós (New York), az MTA külső tagja
2005.04.27.
Szakmai gyakorlaton Baltimoreban
- Komlódi-Pásztor Edina, orvostanhallgató
2005.04.27.
Hat év a Fogorvostudományi Kar élén
- Prof. Dr. Zelles Tivadar
2005.05.25.
Hallgasd a zenét!
- Meixner Mihály, zenetörténész, zenei szerkesztő
2005.09.28.
Egyetemeink múltja és jövője
- Prof. Dr. Klinghammer István, akadémikus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora
2005.10.26.
Szemészeti kongresszuson Miamiban (Az optikai koherencia-tomográfia)
- Dr. Somfai Gábor Márk, rezidens
2005.10.26.
Aranykor jelenleg és a jövőben
- Dr. Vértes András, a GKI elnök-vezérigazgatója, az Aranykor Nyugdíj- és Egészségpénztár Igazgatótanácsának elnöke
2005.11.23.
2006Az élettantól az agysebészetig
- Prof. Dr. Nyáry István, OITI főigazgató
2006.01.25.
A primitív zenétől a legnagyobb zsenikig (Válogatás nagy mesterek kamarazenéjéből)
- Dr. Erdős Gábor, orvos, a Telemann Barokk Trió művészeti vezetője
2006.01.25.
A személyes tudat és a tudattalan határán zajló fiziológiai folyamatok
- Prof. emer. Dr. Ádám György, akadémikus
2006.02.22.
... most már tudom...
- Mécs Károly, kiváló művész, Gyarmati István zongoraművész kíséretével
2006.02.22.
Fogorvos migráció a rendszerváltozás után Magyarországon (Fogorvosi Tagozat)
- Prof. Dr. Balázs Péter, intézetvezető
2006.03.29.
ELTE TTK Ásvány- és Kőzettár: Egyetemeink XVIII. századig visszanyúló közös gyökerei
- Dr. Weiszburg Tamás, tudományos főmunkatárs, igazgató
2006.04.26.
EFORT kongresszuson Portugáliában
- Dr. Holnapy Gergely, klinikai orvos
2006.04.26.
Az öregedés celluláris és molekuláris mechanizmusai
- Prof. emer. Dr. Robert László (Paris)
2006.05.31.
Ars poetica - 100 éve született Dr. Kerpel-Fronius Ödön gyermekgyógyász professzor (Portréfilm részletek)
- Prof. Dr. Fekete György, a Semmelweis Egyetem II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika igazgatója
2006.05.31.
A pénz világa, pénzünk jövője
- Dr. Hardy Ilona, az Aranykor Nyugdíj- és Egészségpénztár Ellenőrző Bizottságának elnöke, az MNB Monetáris Tanácsának tagja
2006.09.27.
Hőgyes Endre élete és kora (Megemlékezés halálának 100. évfordulóján)
- Prof. Dr. Szollár Lajos, intézetigazgató, a Magyar Élettani Társaság elnöke
2006.09.27.
Az országgyűlés formálódása a honfoglalástól napjainkig
- Dr. Weszelovszky Zoltán, a Budapest Társaság elnöke, volt országgyűlési képviselő
2006.10.25.
Egyetemünk 1956-ban
- Dr. Molnár László, a Központi Levéltár vezetője
2006.10.25.
Az urológia történeti múltja és jelene
- Prof. Dr. Romics Imre, klinikaigazgató
2006.11.29.
Halsted, Osler, Poe nyomában... ... Szakmai gyakorlaton Baltimore-ban, a Johns Hopkins Kórházban
- Dr. Szász A. Marcell, PhD hallgató
2006.11.29.
2007Orvosok és a szépirodalom
- Farkas László, irodalmi szerkesztő
2007.01.31.
A Korányi Frigyes Szakkollégium jubileuma
- Dr. Godó Ferenc, főigazgató
2007.01.31.
Egyetemi kapcsolataink, múlt és jövő
- Prof. Dr. Molnár Károly, a BME rektora, a Rektori Konferencia elnöke
2007.02.28.
Fehér köpenyben c. dokumentumfilm bemutatása
- Tarján Emmi, szerkesztőriporter (Duna Televízió)
2007.02.28.
Fogorvosperek a mai Magyarországon (Fogorvosi Tagozat)
- Dr. Felszeghy Endre, egyetemi adjunktus (Igazságügyi Orvostani Intézet)
2007.03.28.
Példaképek, befolyások - egy orvostanhallgató emlékei a magyar és az angol orvosi oktatásról
- Prof. Dr. Barabás András, Dél-Anglia nyugalmazott fősebésze
2007.04.25.
Személyes gondolatok Domján József kiállítása kapcsán
- Prof. Kőnig Frigyes, DLA, Habil. a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektora
2007.04.25.
Az egyetemi gazdálkodásunk jelene és jövője
- Dr. Ivády Vilmos, gazdasági főigazgató
2007.05.30.
Beszámoló a 17. ECCMID-ről
- Dr. Szabó Dóra, egyetemi adjunktus (Orvosi Mikrobiológiai Intézet)
2007.05.30.
A közoktatás helyzete ma Magyarországon
- Doba László, a budapesti Eötvös József Gimnázium igazgatója
2007.09.26.
Egy 231 év után hazatért oklevél története
- Dr. Molnár László, levéltárvezető
2007.09.26.
Rácz Sámuel professzor emlékezete
- Prof. emer. Dr. Monos Emil
2007.09.26.
Semmelweis amerikai szemmel
- Dr. Constance E. Putnam (Concord, Massachusetts, USA)
2007.10.31.
(rövid szóló koncert a Kodály év alkalmából )
- Dr. Erdős Gábor, orvos
2007.10.31.
Utak és lehetőségek az egészségügyi ellátásban
- Prof. emer. Dr. Forgács Iván, főigazgatói tanácsadó (Egészségtudományi Kar)
2007.11.28.
Thoroczkay Miklós bőrgyógyász emlékezete
- Dr. Honti József, c. egyetemi docens
2007.11.28.
2008Küzdelmünk az orvosi hivatásért
- Dr. Éger István, elnök (Magyar Orvosi Kamara)
2008.01.30.
Ágyúk és rizsföldek (rövid Fülöp-szogeteki úti beszámoló)
- Dr. Desits Imre, házi gyermekorvos
2008.01.30.
A zene és a gyógyítás (Fogorvosi Tagozat)
- Dr. Szomolányi Gy. István
2008.02.27.
Orvostörténeti kézikönyvek
- Dr Szállási Árpád, orvos-történész, ny. egyetemi tanár
2008.03.26.
Avicenna International College
- Dr. Mirza Hosseini Shahrokh, igazgató
2008.03.26.
Funkcionális MRI
- Dr. Kozák Lajos Rudolf, egyetemi tanársegéd (SE MR Kutatóközpont)
2008.04.30.
A csirke embriótól az emberig
- Prof. Dr. Csillag András, intézetigazgató (SE Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet)
2008.04.30.
Az egyetemtörténet forrásai az Országos Levéltárban
- Prof. Dr. Gecsényi Lajos, főigazgató (Magyar Országos Levéltár)
2008.05.28.
Semmelweis Ignác ükunokája
- Prof. Dr. Hüttl Kálmán, (SE Ér- és Szívsebészeti Klinika)
2008.05.28.
A mai pszichiátria fejlődése, különös tekintettel hazánkra
- Prof. Dr. Tringer László, (SE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika)
2008.10.29.
'56-os Magyarok Világszövetsége
- Prof. Dr. Vincze János, biofizikus, elnök
2008.10.29.
A Semmelweis Egyetem Baráti Köre
- Prof. emer. Dr. Monos Emil
2008.11.15.
Borozó Budapest: a főváros szőlő- és borkultúrája
- Dr. Búza Péter, várostörténész, újságíró
2008.11.26.
2009Peking - Olimpia - Vízilabda
- Prof. Dr. Pavlik Gábor, a válogatott férfi vízilabdacsapat orvosa
2009.01.28.
Pekingi olimpiáról
- Dr. Horváth Patrícia, a válogatott női vízilabdacsapat kapusa
2009.01.28.
A fogorvosképzés alakulása Európában, a harmonizáció kérdései
- Prof. emer. Dr. Bánóczy Jolán, koreferens Prof. Dr. Gera István, dékán (Fogorvosi Tagozat)
2009.02.25.
Hat év az Igaz és a Szép palotájában
- Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter, akadémikus, az MTA előző elnöke
2009.03.25.
Orvoslás az ókori Mezopotámiában: orvosok és eszközeik
- Kocsis Marcell Miklós, egyetemi hallgató (ELTE BTK Történelem Szak)
2009.03.25.
Virtuális séta az egykori orvoskaron (1/3)
- Dr. Molnár László, levéltárvezető
2009.04.29.
A SOTE munkaügyeitől a nemzet biztonságáig
- Dr. Gálszécsy András, korábbi titkosszolgálatokat felügyelő tárca nélküli miniszter
2009.04.29.
A szervátültetés története
- Prof. emer. Dr. Perner Ferenc
2009.05.27.
Virtuális séta az egykori orvoskaron (2/3)
- Dr. Molnár László, levéltárvezető
2009.05.27.
A jubiláló Baráti Kör kreatív ünnepe2009.08.27.
Történelem és genetika
- Mécsné Dr. Bujdosó Györgyi, szaktanácsadó és Mécs Károly, színművész
2009.09.30.
Virtuális séta az egykori orvoskaron (3/3)
- Dr. Molnár László, levéltárvezető
2009.09.30.
Rendhagyó nekrológ egy kutatóintézet halálára
- Prof. Dr. Székely József
2009.10.28.
A Semmelweis család Ignác előtt és után
- Dr. Kapronczay Károly, ny. főigazgató
2009.10.28.
Jubileumi emléktábla avatás - Ünnepélyes Közgyűlés (NET)2009.11.25.
2010Az Egyetem stratégiai menedzsmentje és gyakorlata
- Dr. Stubnya Gusztáv, főigazgató
2010.01.27.
Lymphocyta aktiváció vizsgálata klinikai kórképekben
- Toldi Gergely, orvostanhallgató
2010.01.27.
80 nap alatt a világ körül
- Dr. Kiss Levente, egyetemi tanársegéd
2010.02.24.
A Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományi Központjának első éve
- Tajnafői Zita
2010.02.24.
Mi lesz veled magyar fogorvos?
- Prof. Dr. Gera István, FOK dékán
2010.03.31.
Emberi erőforrás és migráció a fogorvosi ellátórendszerben
- Dr. Hermann Péter, egyetemi docens, FOK dékánhelyettes
2010.03.31.
Az SE Baráti Kör Fogorvosi Szekció 2010-es programja, tervei, kulturális hírek
- Dr. Szomolányi Gy. István, Fogorvosi Szekció elnöke
2010.03.31.
Határkövek a szívsebészet történetében
- Prof. emer. Dr. Lozsádi Károly
2010.04.28.
A Doktorandusz Kiválósági Díj 2009. évi nyerteseinek rövid bemutatkozása
- Dr. Szeifert Lilla és Dr. Tömböl Zsófia
2010.04.28.
Haynal Imre öröksége
- Prof. Dr. Brooser Gábor és Dr. Molnár László
2010.05.26.
A Semmelweis Kiadó
- Dr. Táncos László
2010.05.26.
Képekben az orvosi könyvtár 180 éve (vendégségben a Semmelweis Egyetem újraszervezett Központi Könyvtárában)
- Dr. Vasas Lívia, főigazgató
2010.09.29.
Rendhagyó tanszékelhagyó előadás
- Prof. Dr. Papp Zoltán
2010.10.27.
A közlekedési sérülések és kezelésük változása az elmúlt évezredekben
- Prof. Dr. Nemes György
2010.10.27.
Az én hivatásom
- Dr. Kiss Jenő, osztályvezető főorvos
2010.11.24.
Hallgatói élet a Semmelweis Egyetemen
- Szécsényi-Nagy Balázs, Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke
2010.11.24.
BOTE, SOTE, SE Az önálló orvosegyetem első 6 évtizedének történeti kronológiája
- Prof. emer. Dr. Monos Emil, Dr. Molnár László
2010.11.27.
2011BOTE, SOTE, SE Az önálló orvosegyetem első 6 évtizedének történeti kronológiája
- Prof. emer. Dr. Monos Emil, Dr. Molnár László
2011.01.26.
Bumeráng, avagy másodszor a Fogorvostudományi Kar élén
- Prof. Dr. Fejérdy Pál
2011.02.23.
Tájékoztató a hallgatói egyesület munkájáról, különös tekintettel a prevenciós tevékenységre
- Berze Ildikó, fogorvostanhallgató, a Magyar Fororvostanhallgatók Egyesülete Budapesti Helyi Bizottságának elnöke
2011.02.23.
A 18-19. századi magyarországi orvosi professzionalizáció kérdései
- Simon Katalin
2011.03.30.
Családi Kör: két évszázad a gyógyítás szolgálatában
- Dr. Bogárdi Mihály
2011.03.30.
Dr. Mátyus István
- Dr. Máttyus István
2011.04.27.
Éhségmotiváció és tanulás
- Prof. Dr. Lénárd László, akadémikus, a PTE rector emeritusa
2011.04.27.
Huzella Tivadar, a kötőszövetkutatás úttörője
- Prof. emer. Dr. Robert László, akadémikus
2011.05.25.
Apám, Balogh Károly professzor
- Prof. Dr. Balogh Károly
2011.05.25.
A Doktori Tanács elnöki tisztéből a Semmelweis Egyetem általános rektorhelyettességig
- Prof. Dr. Szél Ágoston, általános rektorhelyettes
2011.09.28.
Modern sugárterápia - Metszetképalkotó eljárásokon alapuló 3D-s brachyterápiás besugárzástervezés
- Dr. Fröhlich Georgina, (a Baráti Kör kiválósági díjasa, 2010)
2011.09.28.
A díjas demonstrátortól a dékánságig
- Prof. Dr. Karádi István, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karának dékánja
2011.10.26.
Sebészeti kórállapotok modellezése
- Dr. Szijártó Attila, egyetemi adjunktus (a Baráti Kör "Dr. Baéázs Dezső és Walter Julianna" pályázatának 2010. évi díjazottja)
2011.10.26.
Gerhard van Swieten, Egyetemünk jogelődje alapításának kezdeményezője, a modern gerontológia előfutára
- Dr. Boga Bálint, főorvos
2011.11.30.
2012Egyetemünk jelene és jövője
- Prof. Dr. Tulassay Tivadar akadémikus, a Semmelweis Egyetem rektora
2012.01.25.
Szívvel-lélekkel
- Dr. Pintér Alexandra, PhD-hallgató
2012.01.25.
De gustibus et coloribus
- Dr. Borbély Judit, egyetemi adjunktus
2012.02.29.
Radix in Anatomia
- Dr. Gerber Gábor, egyetemi docens, dékánhelyettes
2012.02.29.
Kibédi Mátyus István 285. születésnapja
- Prof. Dr. Halmy László
2012.03.28.
Orvosprofesszori környezetből a Radnóti Színházig
- Bálint András, színművész, színházigazgató
2012.03.28.
Mikrovezikulák: új hírvivők a sejtek közötti kommunikációban
- Dr. György Bence, PhD-hallgató
2012.04.25.
Orvosetika a globalizáció érájában
- Dr. Jávor András, közigazgatási államtitkár
2012.04.25.
A retina szerkezet patológiás változásainak vizsgálata in vivo
- Dr. Tátrai Erika, PhD-hallgató
2012.05.30.
A KORÁNYI PROJEKT bemutatása
- Prof. Dr. Szathmári Miklós, klinikaigazgató
2012.05.30.
Kardiovaszkuláris ikervizsgálatok hazánkban
- Dr. Tárnoki Ádám Domonkos, klinikai orvos, PhD-hallgató
2012.09.26.
Életpályám a Semmelweis Egyetemtől a Harvard Egyetemig
- Prof. Dr. Balogh Károly
2012.09.26.
Kettős identitás
- Nguyen Pham Bao Quynh, egyetemi hallgató
2012.10.31.
Alkalmazott élettan - hátizsákkal
- Prof. Dr. Ligeti Erzsébet, akadémikus
2012.10.31.
A történeti alkotmánytól a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényig - az új törvény fontosabb elemei
- Dr. Rigó Kinga, egyetemi főtitkár, jogász
2012.11.28.
Egyetem és egyetemesség
- Dr. Bolberitz Pál, tanszékvezető egyetemi tanár (PPKE), filozófus, a Szent István Tudományos Akadémia elnöke
2012.11.28.
2013Emlékezés Preisz Hugóra, egyetemünk egykori rektorára
- Prof. emer. Dr. Anderlik Piroska
2013.01.30.
A jövő sebészete
- Prof. Dr. Sándor József
2013.01.30.
Nem engedünk a 32-ből!
- Dr. Tóth Zsuzsanna Ph.D., egyetemi docens, dékánhelyettes
2013.02.27.
Fogas kérdések, tudományos körkép aktuális munkáinkról
- Dr. Lohinai Zsolt Ph.D., egyetemi adjunktus
2013.02.27.
Tanulmányutam Freiburgban!
- Bukosza Éva Nóra, szigorló orvostanhallgató
2013.03.27.
Két év a Nemzeti Erőforrás Minisztérium élén
- Prof. emer. Dr. Réthelyi Miklós
2013.03.27.
Glutamát a szerotoninerg rendszerben
- Dr. Domonkos Andor, PhD hallgató
2013.04.24.
Pályám gyökerei a Szentágothai iskolában
- Prof. emer. Dr. Halász Béla, akadémikus
2013.04.24.
A Terror Háza Múzeum látogatása2013.05.24.
Citeraszó
- Prof. Dr. Túry Ferenc
2013.05.29.
Egyedi molekuláktól az organizmusig - Pécstől a Semmelweis Egyetemig
- Prof. Dr. Kellermayer Miklós
2013.05.29.
A légutak non-invazív vizsgálata
- Dr. Bikov András, a Baráti Kör "Dr. Balázs Dezső és Walter Julianna" pályázatának 2012. évi díjazottja, Pulmonológiai Klinika
2013.09.25.
Báró Nopcsa Ferenc és a Kárpát-medence dinoszauruszai
- Dr. Főzy István, paleontológus (Magyar Természettudományi Múzeum)
2013.09.25.
"A Semmelweis ikon" Egy kiállítás gondolatai
- Dr. Varga Benedek, főigazgató (Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár)
2013.10.30.
A Semmelweis serleg - története röviden
- Dr. Monos Emil, professzor, a Baráti Kör elnöke
2013.10.30.
Szeptikus funkciózavarok neutrofil granulociták működésében
- Kolonics Ferenc, egyetemi hallgató (a Baráti Kör Kerpel díjasa, 2012)
2013.11.27.
Az én katedrám az Urológiai Klinikán (1997-2012)
- Dr. Romics Imre, egyetemi tanár
2013.11.27.
2014A jövő ígérete a diagnosztikában
- Dr. Szász A. Marcell, (a Baráti Kör "Dr. Balázs Dezső és Walter Julianna" pályázatának 2013. évi díjazottja)
2014.01.29.
A kardiológia jelene és jövője Egyetemünkön
- Prof. Dr. Merkely Béla
2014.01.29.
Fogász vagy fogorvos, ez itt a kérdés
- Dr. Hermann Péter, egyetemi tanár, dékán
2014.02.26.
Egyszeres és többszörös ínyrecessziók korszerű sebészi rekonstrukciós lehetőségei
- Dr. Molnár Bálint, egyetemi tanársegéd
2014.02.26.
Vese-mese
- Prof. Dr. Rosivall László, intézetigazgató
2014.03.26.
"A barátság" – improvizál
- Kathy-Horváth Lajos, hegedűművész
2014.03.26.
Dante Isteni színjátéka tűzecsettel
- Madarassy István, szobrász- és ötvösművész
2014.03.26.
Rektoraink sírjai
- Prof. emer. Dr. Anderlik Piroska
2014.04.30.
Mit öröklünk és mit nem?
- Prof. Dr. Falus András, akadémikus
2014.04.30.
A Füvészkert és a Magyar Természettudományi Múzeum látogatása2014.05.15.
A stressztől a metabolikus szindrómáig
- Dr. Nguyen Minh Tu, egyetemi tanársegéd (a Baráti Kör Doktorandusz Kiválósági Díjasa, 2013)
2014.05.28.
Életutam, amerre haladok (szíjgyártó-széktől a műtőasztalig)
- Dr. Kovács András, osztályvezető főorvos
2014.05.28.
Emberi neutrofil granulociták egy sejten kívüli baktérium ellenes mechanizmusa: a mikrovezikulák
- Dr. Timár Csaba, Semmelweis Egyetem, Élettani Intézet (a Baráti Kör Doktorandusz Kiválósági Díjasa, 2013)
2014.09.24.
A TF és a sporttudomány jelene és jövője
- Prof. Dr. Radák Zsolt, intézetigazgató (Testnevelési Egyetem, Sporttudományi Kutatóintézet)
2014.09.24.
A helyszíni mentőellátás fejlődése
- Dr. Gőbl Gábor, tudományos tanácsadó, Országos Mentőszolgálat
2014.10.29.
Az ÁOK ma és holnap
- Prof. Dr. Hunyady László, akadémikus, intézetigazgató, az ÁOK dékánja
2014.10.29.
Dr. Podhradszky Lajos belklinikai orvos emlékezete
- Prof. Dr. Szathmári Miklós, igazgató, I. Sz. Belgyógyászati Klinika
2014.10.29.
A fiatalság támogatása a jövő alapjainak megteremtése
- Dr. Garbaisz Dávid, érsebész rezidens, (a Baráti Kör "Dr. Balázs Dezső és Walter Julianna" pályázatának 2014. évi díjazottja)
2014.11.26.
Szentágothai János irathagyatéka a Semmelweis Egyetem Levéltárában
- Dr. Molnár László, levéltárvezető
2014.11.26.
2015A Semmelweis-kehely
- Prof. Dr. Rosivall László
2015.01.28.
Babits Mihály betegségei. Különös tekintettel életének utolsó három évére
- Prof. Dr. Wenger Tibor közreműködik Dr. Lutter Imre előadóművész, a Magyar Versmondók Egyesületének elnöke
2015.01.28.
Mit keres egy általános orvos a szájsebészeten?
- Dr. Németh Zsolt, egyetemi docens, dékánhelyettes
2015.02.25.
Esztétikus restaurációk a fogászatban
- Dr. Döbrentey Zsolt, klinikai gyakornok
2015.02.25.
Semmelweis Ignác a klinikai kórélettan úttörője
- Prof. Dr. Rosivall László
2015.03.25.
Tiszteletadás a magyar hősi halott orvosok emlékének
- Prof. Dr. Kelemen Zsolt
2015.03.25.
Egészségügyi mérnökképzés mesterfokon a Semmelweis Egyetemmel közösen
- Prof. Dr. Jobbágy Ákos, oktatási rektorhelyettes (BME)
2015.03.25.
Semmelweis-emlékek a Kárpát-medencében
- Prof. Dr. Romics Imre
2015.04.29.
Dr. Balázs Dezső és adománya
- Dr. Némedy Edit
2015.04.29.
Oxfordi katedra helyett Semmelweis klinika
- Prof. Dr. Gál János, klinikai rektorhelyettes
2015.04.29.
Újdonságok a mellkas képalkotásában
- Dr. Tárnoki Ádám Domonkos tanársegéd, Dr. Tárnoki Dávid László tanársegéd
2015.05.27.
Száz éves a védőnői szolgálat
- Kahlichné Prof. Dr. Simon Márta
2015.05.27.
Művek Semmelweistől és Semmelweisről - A Központi Könyvtár sorozatának és időszakos kiállításának bemutatása
- Szluka Péter, mb. igazgató
2015.09.30.
Szívkatedrális a gótikában
- Prof. emer. Dr. Lozsádi Károly
2015.09.30.
Fehérvérsejtek szerepe a trombolízisben
- Dr. Varjú Imre, tudományos munkatárs, (a Baráti Kör Doktorandusz Kiválósági Díjasa, 2014)
2015.10.28.
A farmakológia és farmakoterápia tradíciója és perspektívái a Semmelweis Egyetemen
- Prof. Dr. Ferdinandy Péter, intézetigazgató
2015.10.28.
2016Új időknek új szavai - A Semmelweis Alumni Igazgatóság modernizálása
- Dr. Oláh Dániel, igazgató
2016.01.27.
Egyetemünk a kancellár szemszögéből
- Dr. Szász Károly, kancellár
2016.01.27.
A Semmelweis Emlékév - 2015 eseményei egyetemünkön
- Prof. emer. Dr. Monos Emil, (Klinikai Kísérleti Kutató Intézet, Semmelweis Egyetem), Semmelweis Egyetem Baráti Kör elnöke, Semmelweis-év Emlékbizottság elnöke
2016.01.27.
Fluoridok alkalmazása a fogászati prevencióban egykor és ma
- Dr. Bartha Károly, egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes
2016.02.24.
A fogászati prevenció mikrobiológiai vonatkozásai
- Dr. Herczegh Anna, egyetemi adjunktus
2016.02.24.
Semmelweis Ignác 'Die Aetiologie ...' című fő művének újabb magyar nyelvű fordítása - gondolatok fordítás közben
- Dr. Rákóczi Katalin
2016.03.30.
Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság küldetése
- Prof. emer. Dr. Réthelyi Miklós, elnök
2016.03.30.
Dr. Johan Béla akadémikus szobrának története
- Prof. Dr. Vincze János, biofizikus
2016.04.27.
Az elsők legjobbjai: Chernyei János, Haidenreich Lajos és Stipsics Ferdinánd Nagyszombatban végzett doktorok emlékezete
- Dr. Kiss László, orvostörténész (Szlovák Köztársaság)
2016.04.27.
Dr. Johan Béla közelről
- Kahlichné Prof. Dr. Simon Márta
2016.05.25.
Óceánon átívelő tudományos kutatás
- Prof. emer. Dr. Palkovits Miklós, akadémikus
2016.05.25.
Baroreflex-érzékenység vizsgálata 2-es típusú cukorbetegségben
- Dr. Cseh Domonkos, tudományos segédmunkatárs (a Baráti Kör "Dr. Balázs Dezső és Walter Julianna" pályázatának 2015. évi díjazottja)
2016.09.28.
A Semmelweis Egyetem hazai és nemzetközi presztízse
- Prof. Dr. Szél Ágoston, a Semmelweis Egyetem rektora
2016.09.28.
Egyetemünk – 1956 (poszterbemutató)
- Prof. Dr. Wenger Tibor, Dr. Molnár László
2016.10.26.
A humán és természettudomány határterülete: neuroesztétika
- Prof. emer. Dr. Nagy Zoltán, főigazgató
2016.10.26.
Vezetőségi tagunk, a 90 éves Donáth Tibor köszöntése
- Dr. Donáth Tibor
2016.11.12.
Kardiális troponint felismerő oligonukleotidok fejlesztése
- Szeitner Zsuzsanna, egyetemi tanársegéd, (a Baráti Kör Doktorandusz Kiválósági Díjasa, 2014)
2016.11.30.
Lendületben a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kara
- Dr. Gaál Péter, egyetemi docens, dékán
2016.11.30.
2017Előkészületek a következő Semmelweis-emlékévekre (2018.-2019.)
- Prof. Dr. Rosivall László, az Emlékbizottság elnöke
2017.01.25.
A "Klinikai Kísérleti Kutató" múltja, jelene és jövője
- Prof. Dr. Benyó Zoltán, intézetigazgató
2017.01.25.
A Központi Stomatológiai Intézet integrálása a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karába és az integráció eredményei
- Dr. Kivovics Péter, egyetemi docens
2017.02.22.
A Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet és az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet betegellátási, tudományos és oktatási együttműködése
- Dr. Németh Orsolya, egyetemi adjunktus
2017.02.22.
A digitális patológia szerepe az emlőrák diagnosztikájában
- Dr. Ács Balázs, PhD-hallgató (a Baráti Kör "Dr. Balázs Dezső és Walter Julianna" pályázatának 2015. évi díjazottja)
2017.03.29.
Műtéttan most és 150 évvel ezelőtt
- Prof. Dr. Wéber György, igazgató
2017.03.29.
Bemutatkozik a Munkahelyi Állatjóléti Bizottság (MÁB)
- Dr. Szabó Györgyi, egyetemi adjunktus
2017.03.29.
"Skill Tréning Program" a rezidensképzésben
- Dr. Ferencz Andrea, egyetemi docens
2017.03.29.
"Fertőzést kizárni nem tudunk..." - jelentés egy határterületi orvosszakma mindennapjairól
- Dr. Szabó Bálint Gergely, infektológus szakorvosjelölt, (a Baráti Kör "Dr. Balázs Dezső és Walter Julianna" pályázatának 2016. évi díjazottja)
2017.04.26.
A Gyógyszerésztudományi Kar jelene és jövője
- Prof. Dr. Zelkó Romána, dékán
2017.04.26.
Dr. Tóth Lajos VKM államtitkár (1892-1926)
- Dr. Molnár László, a Baráti Kör titkára
2017.04.26.
MikroRNS-ek intesztinális expressziójának összehasonlító elemzése a gyermekkori gyulladásos bélbetegségben
- Dr. Béres Nóra Judit, PhD-hallgató (a Baráti Kör Doktorandusz Kiválósági Díjasa, 2016)
2017.05.31.
Pszichiátria a betegágy mellett, az oktatásban és a laboratóriumban
- Dr. Réthelyi János, egyetemi docens, igazgató
2017.05.31.
A medicina kapujában
- Stark Klára Aliz, V. éves orvostanhallgató (Baráti Kör által támogatott Kerpel-Fronius Ödön Díjas, 2016)
2017.09.27.
Kaotikus elkeveredés folyadékokban (folyókban-tavakban-érrendszerben)
- Prof. Dr. Józsa János, rektor, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
2017.09.27.
Az életminőség mérése pikkelysömörben: új kihívások és lehetőségek
- Dr. Rencz Fanni, egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék (a Baráti Kör Doktorandusz Kiválósági Díjasa, 2015)
2017.10.25.
Hallgatói érdekképviselet a 21. században
- Budai Marcell, a Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzatának elnöke
2017.10.25.
350 éves a Francia Akadémia. Az Institut de France rövid története
- Prof. Dr. Wenger Tibor
2017.11.29.
Úton a Tűzoltó utcától a Szentkirályi utcáig... (Hommage á Alma Mater)
- Dr. Gerle János, igazgató
2017.11.29.
2018Elkezdődött a Semmelweis Emlékév - 2018
- Prof. Dr. Rosivall László, a Semmelweis Emlékbizottság 2018/19 elnöke
2018.01.31.
A zirci Semmelweisek
- Prof. Dr. Kapronczay Károly, c. főigazgató
2018.01.31.
Paradigmaváltások a parodontológia területén
- Prof. Dr. Windisch Péter, igazgató
2018.02.28.
A fogorvosi praxis során felvetődő kérdésekre vonatkozó klinikai kutatások
- Dr. Molnár Bálint, egyetemi adjunktus
2018.02.28.
Az orvostudomány és a művészet
- Dr. Boga Bálint, főorvos
2018.03.28.
A Semmelweis Egyetemtől a Semmelweis Egyetemig
- Prof. Dr. Bucsky Péter, rektori biztos (Semmelweis Egyetem, Asklepios Campus Hamburg)
2018.03.28.
A Semmelweis Kiadó 2018-ban
- Dr. Táncos László, igazgató
2018.04.25.
Avicenna és a modern farmakognózia
- Prof. Dr. Blázovics Anna
2018.04.25.
A zeneterápia és a bőr-bőr kontaktus hatása az agyi oxigenizációra koraszülöttekben
- Tarjányi Eszter, IV. évf. orvostanhallgató (a Korányi Frigyes Tudományos Fórum díjazottja, 2018)
2018.05.30.
A leköszönő rektor gondolatai
- Prof. Dr. Szél Ágoston, a Semmelweis Egyetem rektora
2018.05.30.
Tumorsejtek megváltozott anyagcseréje - fókuszban az onkometabolitok
- Dr. Hujber Zoltán, PhD-hallgató (a Baráti Kör Doktorandusz Kiválósági Díjasa, 2017)
2018.09.26.
Az Egészségügyi Tudományos Tanács a magyar közigazgatás egy fontos intézménye
- Prof. emer. Dr. Mandl József, az MTA rendes tagja
2018.09.26.
A Külső Klinikai Telep kápolnáinak rövid története
- Dr. Molnár László, levéltárvezető
2018.10.31.
Komplex hálózatok adaptációs és döntéshozatali mechanizmusai
- Prof. Dr. Csermely Péter, az MTA levelező tagja
2018.10.31.
Egy különleges lény, kinek gyökerei a Semmelweis Egyetem talajába nyúlnak, lombozata pedig a végtelenbe tekint
- Dr. Fedina Lídia
2018.11.28.
Orvos-állatorvos kapcsolatok
- Prof. Dr. Sótonyi Péter rektor, Állatorvostudományi Egyetem
2018.11.28.
2019Egy különleges lény, kinek gyökerei a Semmelweis Egyetem talajába nyúlnak, lombozata pedig a végtelenbe tekint
- Dr. Fedina Lídia
2019.01.30.
A számítógépesítés kezdetei Egyetemünkön
- Dr. Fedina László, ny. igazgató
2019.01.30.
Magyar kutatók szerepe az endodontia fejlődésében
- Prof. Dr. Dobó Nagy Csaba, igazgató
2019.02.27.
Csontpótlás a szájsebészetben, és egy kicsit több
- Dr. Kivovics Márton, egyetemi adjunktus
2019.02.27.
Idős orvosok és az autóvezetés – gondolatok az elektromos, asszisztált és önvezető gépkocsikról a közúti balesetek és sérülések tükrében –
- Prof. Dr. Nemes György, traumatológus főorvos
2019.03.27.
Egész-ség
- Dr. Korzenszky Richárd, emeritus perjel, (Tihanyi Bencés Apátság)
2019.04.24.
Adalékok Semmelweis történetéhez - egy orvos életpályája mint kultúrtörténet (magyar nyelvű előadás)
- Dr. Constance E. Putnam, orvostörténész, (Concord, Massachusetts, USA)
2019.05.29.
Hogyan került Magyarországra a Munkácsy-trilógia?
- Forbáth G. Péter MD FRCP, Emeritus professor, Torontói Egyetem
2019.09.25.
Zeneterápia az orvoslásban
- Dr. Kollár János, egyetemi docens, Magatartástudományi Intézet
2019.10.30.
2020A retina dimenziói. Hogyan jutottam medikaként a cukorbetegségtől a génterápiáig?
- Hajdú Rozina Ida, hatodéves orvostanhallgató (a Baráti Kör "Dr. Balázs Dezső és Walter Julianna" pályázatának 2019. évi díjazottja)
2020.01.29.
A csodák logikája
- Prof. Dr. Mérő László, matematikus, publicista, pszichológus (ELTE Pszichológiai Intézet, Babes-Bolyai Tudományegyetem)
2020.01.29.
Bölcsességfogak aktuális kérdései
- Dr. Körmöczi Kinga, egyetemi tanársegéd (SE Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika)
2020.02.26.
Fogászati implantátumok sikerességének feltételei
- Dr. Joób-F. Árpád PhD, osztályvezető egyetemi docens, igazgatóhelyettes (SE Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika)
2020.02.26.
Association of Friends of Semmelweis University, Budapest, Hungary H-1089, 4. Nagyvárad Square, Floor II. Room 214. | E-mail: E-mail
Telephone/Fax: (36-1) 210-2930/56385