Before registering, please read our Statutes

Semmelweis Egyetem Baráti Körének előadás anyagai20031848-as magyar forradalom
- Prof. Dr. Marton Sylvia
2003.03.14.
A magatartástudományok oktatásának jelentősége az orvosképzésben
- Prof. Dr. Kopp Mária, igazgató
2003.03.26.
Az ezredvég kihívásai a SOTE-n
- Prof. Dr. Réthelyi Miklós, intézetigazgató, rector emeritus
2003.09.24.
2005Emlékbeszéd 2005. március 15-e emlékére
- Prof. Dr. Romics Imre
2005.03.11.
Egyetemeink múltja és jövője
- Prof. Dr. Klinghammer István, akadémikus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora
2005.10.26.
2006Az öregedés celluláris és molekuláris mechanizmusai
- Prof. emer. Dr. Robert László (Paris)
2006.05.31.
Hőgyes Endre élete és kora (Megemlékezés halálának 100. évfordulóján)
- Prof. Dr. Szollár Lajos, intézetigazgató, a Magyar Élettani Társaság elnöke
2006.09.27.
Az országgyűlés formálódása a honfoglalástól napjainkig
- Dr. Weszelovszky Zoltán, a Budapest Társaság elnöke, volt országgyűlési képviselő
2006.10.25.
Egyetemünk 1956-ban
- Dr. Molnár László, a Központi Levéltár vezetője
2006.10.25.
Az urológia történeti múltja és jelene
- Prof. Dr. Romics Imre, klinikaigazgató
2006.11.29.
2007Orvosok és a szépirodalom
- Farkas László, irodalmi szerkesztő
2007.01.31.
Egyetemi kapcsolataink, múlt és jövő
- Prof. Dr. Molnár Károly, a BME rektora, a Rektori Konferencia elnöke
2007.02.28.
Példaképek, befolyások - egy orvostanhallgató emlékei a magyar és az angol orvosi oktatásról
- Prof. Dr. Barabás András, Dél-Anglia nyugalmazott fősebésze
2007.04.25.
Egy 231 év után hazatért oklevél története
- Dr. Molnár László, levéltárvezető
2007.09.26.
Rácz Sámuel professzor emlékezete
- Prof. emer. Dr. Monos Emil
2007.09.26.
Semmelweis amerikai szemmel
- Dr. Constance E. Putnam (Concord, Massachusetts, USA)
2007.10.31.
2008Orvostörténeti kézikönyvek
- Dr Szállási Árpád, orvos-történész, ny. egyetemi tanár
2008.03.26.
Funkcionális MRI
- Dr. Kozák Lajos Rudolf, egyetemi tanársegéd (SE MR Kutatóközpont)
2008.04.30.
Az egyetemtörténet forrásai az Országos Levéltárban
- Prof. Dr. Gecsényi Lajos, főigazgató (Magyar Országos Levéltár)
2008.05.28.
Semmelweis Ignác ükunokája
- Prof. Dr. Hüttl Kálmán, (SE Ér- és Szívsebészeti Klinika)
2008.05.28.
A Semmelweis Egyetem Baráti Köre
- Prof. emer. Dr. Monos Emil
2008.11.15.
2009Peking - Olimpia - Vízilabda
- Prof. Dr. Pavlik Gábor, a válogatott férfi vízilabdacsapat orvosa
2009.01.28.
Pekingi olimpiáról
- Dr. Horváth Patrícia, a válogatott női vízilabdacsapat kapusa
2009.01.28.
Virtuális séta az egykori orvoskaron (1/3)
- Dr. Molnár László, levéltárvezető
2009.04.29.
A jubiláló Baráti Kör kreatív ünnepe2009.08.27.
Rendhagyó nekrológ egy kutatóintézet halálára
- Prof. Dr. Székely József
2009.10.28.
Jubileumi emléktábla avatás - Ünnepélyes Közgyűlés (NET)2009.11.25.
2010Az Egyetem stratégiai menedzsmentje és gyakorlata
- Dr. Stubnya Gusztáv, főigazgató
2010.01.27.
80 nap alatt a világ körül
- Dr. Kiss Levente, egyetemi tanársegéd
2010.02.24.
Haynal Imre öröksége
- Prof. Dr. Brooser Gábor és Dr. Molnár László
2010.05.26.
Képekben az orvosi könyvtár 180 éve (vendégségben a Semmelweis Egyetem újraszervezett Központi Könyvtárában)
- Dr. Vasas Lívia, főigazgató
2010.09.29.
Rendhagyó tanszékelhagyó előadás
- Prof. Dr. Papp Zoltán
2010.10.27.
A közlekedési sérülések és kezelésük változása az elmúlt évezredekben
- Prof. Dr. Nemes György
2010.10.27.
Az én hivatásom
- Dr. Kiss Jenő, osztályvezető főorvos
2010.11.24.
Hallgatói élet a Semmelweis Egyetemen
- Szécsényi-Nagy Balázs, Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke
2010.11.24.
BOTE, SOTE, SE Az önálló orvosegyetem első 6 évtizedének történeti kronológiája
- Prof. emer. Dr. Monos Emil, Dr. Molnár László
2010.11.27.
2011BOTE, SOTE, SE Az önálló orvosegyetem első 6 évtizedének történeti kronológiája
- Prof. emer. Dr. Monos Emil, Dr. Molnár László
2011.01.26.
Bumeráng, avagy másodszor a Fogorvostudományi Kar élén
- Prof. Dr. Fejérdy Pál
2011.02.23.
A 18-19. századi magyarországi orvosi professzionalizáció kérdései
- Simon Katalin
2011.03.30.
Családi Kör: két évszázad a gyógyítás szolgálatában
- Dr. Bogárdi Mihály
2011.03.30.
Dr. Mátyus István
- Dr. Máttyus István
2011.04.27.
2012A KORÁNYI PROJEKT bemutatása
- Prof. Dr. Szathmári Miklós, klinikaigazgató
2012.05.30.
Kardiovaszkuláris ikervizsgálatok hazánkban
- Dr. Tárnoki Ádám Domonkos, klinikai orvos, PhD-hallgató
2012.09.26.
Életpályám a Semmelweis Egyetemtől a Harvard Egyetemig
- Prof. Dr. Balogh Károly
2012.09.26.
2013Emlékezés Preisz Hugóra, egyetemünk egykori rektorára
- Prof. emer. Dr. Anderlik Piroska
2013.01.30.
Tanulmányutam Freiburgban!
- Bukosza Éva Nóra, szigorló orvostanhallgató
2013.03.27.
Glutamát a szerotoninerg rendszerben
- Dr. Domonkos Andor, PhD hallgató
2013.04.24.
Pályám gyökerei a Szentágothai iskolában
- Prof. emer. Dr. Halász Béla, akadémikus
2013.04.24.
Egyedi molekuláktól az organizmusig - Pécstől a Semmelweis Egyetemig
- Prof. Dr. Kellermayer Miklós
2013.05.29.
Báró Nopcsa Ferenc és a Kárpát-medence dinoszauruszai
- Dr. Főzy István, paleontológus (Magyar Természettudományi Múzeum)
2013.09.25.
A Semmelweis serleg - története röviden
- Dr. Monos Emil, professzor, a Baráti Kör elnöke
2013.10.30.
Az én katedrám az Urológiai Klinikán (1997-2012)
- Dr. Romics Imre, egyetemi tanár
2013.11.27.
2014A jövő ígérete a diagnosztikában
- Dr. Szász A. Marcell, (a Baráti Kör "Dr. Balázs Dezső és Walter Julianna" pályázatának 2013. évi díjazottja)
2014.01.29.
Rektoraink sírjai
- Prof. emer. Dr. Anderlik Piroska
2014.04.30.
Mit öröklünk és mit nem?
- Prof. Dr. Falus András, akadémikus
2014.04.30.
A stressztől a metabolikus szindrómáig
- Dr. Nguyen Minh Tu, egyetemi tanársegéd (a Baráti Kör Doktorandusz Kiválósági Díjasa, 2013)
2014.05.28.
Emberi neutrofil granulociták egy sejten kívüli baktérium ellenes mechanizmusa: a mikrovezikulák
- Dr. Timár Csaba, Semmelweis Egyetem, Élettani Intézet (a Baráti Kör Doktorandusz Kiválósági Díjasa, 2013)
2014.09.24.
A helyszíni mentőellátás fejlődése
- Dr. Gőbl Gábor, tudományos tanácsadó, Országos Mentőszolgálat
2014.10.29.
Dr. Podhradszky Lajos belklinikai orvos emlékezete
- Prof. Dr. Szathmári Miklós, igazgató, I. Sz. Belgyógyászati Klinika
2014.10.29.
2015A Semmelweis-kehely
- Prof. Dr. Rosivall László
2015.01.28.
Babits Mihály betegségei. Különös tekintettel életének utolsó három évére
- Prof. Dr. Wenger Tibor közreműködik Dr. Lutter Imre előadóművész, a Magyar Versmondók Egyesületének elnöke
2015.01.28.
Mit keres egy általános orvos a szájsebészeten?
- Dr. Németh Zsolt, egyetemi docens, dékánhelyettes
2015.02.25.
Esztétikus restaurációk a fogászatban
- Dr. Döbrentey Zsolt, klinikai gyakornok
2015.02.25.
Semmelweis Ignác a klinikai kórélettan úttörője
- Prof. Dr. Rosivall László
2015.03.25.
Tiszteletadás a magyar hősi halott orvosok emlékének
- Prof. Dr. Kelemen Zsolt
2015.03.25.
Egészségügyi mérnökképzés mesterfokon a Semmelweis Egyetemmel közösen
- Prof. Dr. Jobbágy Ákos, oktatási rektorhelyettes (BME)
2015.03.25.
Semmelweis-emlékek a Kárpát-medencében
- Prof. Dr. Romics Imre
2015.04.29.
Oxfordi katedra helyett Semmelweis klinika
- Prof. Dr. Gál János, klinikai rektorhelyettes
2015.04.29.
Újdonságok a mellkas képalkotásában
- Dr. Tárnoki Ádám Domonkos tanársegéd, Dr. Tárnoki Dávid László tanársegéd
2015.05.27.
Száz éves a védőnői szolgálat
- Kahlichné Prof. Dr. Simon Márta
2015.05.27.
2016Új időknek új szavai - A Semmelweis Alumni Igazgatóság modernizálása
- Dr. Oláh Dániel, igazgató
2016.01.27.
A Semmelweis Emlékév - 2015 eseményei egyetemünkön
- Prof. emer. Dr. Monos Emil, (Klinikai Kísérleti Kutató Intézet, Semmelweis Egyetem), Semmelweis Egyetem Baráti Kör elnöke, Semmelweis-év Emlékbizottság elnöke
2016.01.27.
Fluoridok alkalmazása a fogászati prevencióban egykor és ma
- Dr. Bartha Károly, egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes
2016.02.24.
A fogászati prevenció mikrobiológiai vonatkozásai
- Dr. Herczegh Anna, egyetemi adjunktus
2016.02.24.
Dr. Johan Béla közelről
- Kahlichné Prof. Dr. Simon Márta
2016.05.25.
Óceánon átívelő tudományos kutatás
- Prof. emer. Dr. Palkovits Miklós, akadémikus
2016.05.25.
A Semmelweis Egyetem hazai és nemzetközi presztízse
- Prof. Dr. Szél Ágoston, a Semmelweis Egyetem rektora
2016.09.28.
Egyetemünk – 1956 (poszterbemutató)
- Prof. Dr. Wenger Tibor, Dr. Molnár László
2016.10.26.
A humán és természettudomány határterülete: neuroesztétika
- Prof. emer. Dr. Nagy Zoltán, főigazgató
2016.10.26.
Vezetőségi tagunk, a 90 éves Donáth Tibor köszöntése
- Dr. Donáth Tibor
2016.11.12.
Kardiális troponint felismerő oligonukleotidok fejlesztése
- Szeitner Zsuzsanna, egyetemi tanársegéd, (a Baráti Kör Doktorandusz Kiválósági Díjasa, 2014)
2016.11.30.
2017Előkészületek a következő Semmelweis-emlékévekre (2018.-2019.)
- Prof. Dr. Rosivall László, az Emlékbizottság elnöke
2017.01.25.
A "Klinikai Kísérleti Kutató" múltja, jelene és jövője
- Prof. Dr. Benyó Zoltán, intézetigazgató
2017.01.25.
A Központi Stomatológiai Intézet integrálása a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karába és az integráció eredményei
- Dr. Kivovics Péter, egyetemi docens
2017.02.22.
A Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet és az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet betegellátási, tudományos és oktatási együttműködése
- Dr. Németh Orsolya, egyetemi adjunktus
2017.02.22.
A digitális patológia szerepe az emlőrák diagnosztikájában
- Dr. Ács Balázs, PhD-hallgató (a Baráti Kör "Dr. Balázs Dezső és Walter Julianna" pályázatának 2015. évi díjazottja)
2017.03.29.
Műtéttan most és 150 évvel ezelőtt
- Prof. Dr. Wéber György, igazgató
2017.03.29.
Bemutatkozik a Munkahelyi Állatjóléti Bizottság (MÁB)
- Dr. Szabó Györgyi, egyetemi adjunktus
2017.03.29.
"Skill Tréning Program" a rezidensképzésben
- Dr. Ferencz Andrea, egyetemi docens
2017.03.29.
"Fertőzést kizárni nem tudunk..." - jelentés egy határterületi orvosszakma mindennapjairól
- Dr. Szabó Bálint Gergely, infektológus szakorvosjelölt, (a Baráti Kör "Dr. Balázs Dezső és Walter Julianna" pályázatának 2016. évi díjazottja)
2017.04.26.
A Gyógyszerésztudományi Kar jelene és jövője
- Prof. Dr. Zelkó Romána, dékán
2017.04.26.
Dr. Tóth Lajos VKM államtitkár (1892-1926)
- Dr. Molnár László, a Baráti Kör titkára
2017.04.26.
MikroRNS-ek intesztinális expressziójának összehasonlító elemzése a gyermekkori gyulladásos bélbetegségben
- Dr. Béres Nóra Judit, PhD-hallgató (a Baráti Kör Doktorandusz Kiválósági Díjasa, 2016)
2017.05.31.
Pszichiátria a betegágy mellett, az oktatásban és a laboratóriumban
- Dr. Réthelyi János, egyetemi docens, igazgató
2017.05.31.
Kaotikus elkeveredés folyadékokban (folyókban-tavakban-érrendszerben)
- Prof. Dr. Józsa János, rektor, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
2017.09.27.
Az életminőség mérése pikkelysömörben: új kihívások és lehetőségek
- Dr. Rencz Fanni, egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék (a Baráti Kör Doktorandusz Kiválósági Díjasa, 2015)
2017.10.25.
Hallgatói érdekképviselet a 21. században
- Budai Marcell, a Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzatának elnöke
2017.10.25.
2018Az Egészségügyi Tudományos Tanács a magyar közigazgatás egy fontos intézménye
- Prof. emer. Dr. Mandl József, az MTA rendes tagja
2018.09.26.
Association of Friends of Semmelweis University, Budapest, Hungary H-1089, 4. Nagyvárad Square, Floor II. Room 214. | E-mail: E-mail
Telephone/Fax: (36-1) 210-2930/56385