Az Egészségügyi Tudományos Tanács a magyar közigazgatás egy fontos intézménye

Prof. emer. Dr. Mandl József akadémikus, a Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytan, Molekuláris Biológia és Patokémiai Intézet előző igazgatója, az ETT jelenlegi elnöke volt a Baráti Kör vendégelőadója a fenti címmel 2018 szeptember 26.-án. Külön aktualitást adott az előadásnak, hogy az ETT jogelődje, az Országos Közegészségügyi Tanács 150 éve alakult meg - többek között Balassa János, Jendrassik Jenő, Korányi Frigyes és Markusovszky Lajos közreműködésével. Nagyívű előadása keretében, Mandl professzor úr közvetlen, a figyelmet mindvégig fogva tartó stílusban ismertette az ETT sokrétű történetét és fontos tevékenységét, amelyről – megítélésem szerint – a magyar egészségügy felelős szakemberei részéről is kevesen tájékozottak. Köszönjük, hogy Professzor úr hozzájárult előadása dia-anyagának publikálásához!Dr. Hujber Zoltán PhD hallgató, a Baráti Kör Doktorandusz Kiválósági Djasa 2017-ben, tartotta meg az est bevezető, példaadóan értékes előadását "Tumorsejtek megváltozott amyagcseréje – fókuszban az onkometabolitok" címmel.

Nagyon köszönjük az értékes, érdekes, gondolatgazdag prezentációkat!


Prof. emer. Dr. Monos Emil,
a Baráti Kör elnöke


Letölthető anyag


2018.10.14.

Semmelweis Egyetem Baráti Köre, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. II. em. 214. | E-mail: E-mail | Telefon/Fax: (36-1) 210-2930/56385