MikroRNS-ek intesztinális expressziójának összehasonlító elemzése a gyermekkori gyulladásos bélbetegségben

A Baráti Kör 2017. május 31-i összejövetele is emlékezetes, tanulságos rendezvénynek bizonyult. Két előadás hangzott el.

Dr. Béres Nóra Judit PhD-hallgató, a Baráti Kör Doktorandusz Kiválósági Díj egyik nyertese volt 2016-ban. A Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola hallgatója az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikán témavezetője Dr. Veres Gábor egyetemi docens. "MikroRNS-ek intesztinális expressziójának összehasonlító elemzése a gyermekkori gyulladásos bélbetegségben" címmel tartott rövid, színvonalas előadást.

Dr. Réthelyi János egyetemi docens, a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika igazgatója "Pszichiátria a betegágy mellett, az oktatásban és a laboratóriumban" címmel, nagy elődökhöz méltó színvonalú, az áldozatvállaló hívatásról hitvallást is tevő tartalmas előadást tartott.

Urbán Beatrice színvonalas riportja a Semmelweis Egyetem újság 2017. július 10.-i számában (XVIII. évfolyam 5. szám, 25. oldal) olvasható.

Szívből köszönjük a nagyon értékes, tanulságos prezentációkat!

Prof. emer. Dr. Monos Emil,
a Baráti Kör elnöke


Letölthető előadás

Letölthető cikk


2017.10.03.

Semmelweis Egyetem Baráti Köre, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. II. em. 214. | E-mail: E-mail | Telefon/Fax: (36-1) 210-2930/56385