Dr. Tóth Lajos VKM államtitkár

Baráti Kör 2017. április 26-i összejövetele is élményt adó, tanulságos rendezvény volt. Két előadás és egy felkért hozzászólás hangzott el.

Dr. Szabó Bálint Gergely infektológus szakorvosjelölt, a Baráti Kör Dr. Balázs Dezső és Walter Julianna pályázatának 2016. évi díjazottja, 2014-ben summa cum laude minősítéssel diplomázott az ÁOK-on. Jelenleg az Egyesített Szent István és Szent László Kórház–Rendelőintézet szakorvosjelöltje. Fertőzést kizárni nem tudunk – Jelentés egy határterületi orvosszakma mindennapjairól címmel taertott előadást.

Prof. Dr. Zelkó Romána dékán A Gyógyszerésztudományi Kar jelene és jövője című átfogó prezentációjában többek között ismertette, hogy a GYTK-n végzett szakemberek munkaerőpiaci megítélése kiváló, a diploma megszerzése után kevesebb, mint egy hónappal el tudnak helyezkedni. A gyógyszerészképzés két kutatóegyetem három karának együttműködésével folyik. A dékánasszony beszélt a kar történeti mérföldköveiről is, az önálló kar megalapítása 1955-ben Dr. Mozsonyi Sándor nevéhez fűződik.

Felkért hozzászólásában Dr. Molnár László, a Baráti Kör titkára elmondta: Dr. Tóth Lajos VKM államtitkár (1892-1926), a gyógyszertan helyettes tanárának szobrát, mely a Magyar Nemzeti Galéria tulajdona, kb. 2 éve szállították el a Külső Klinikai Telepről restaurálás céljából. Tóth sokat bábáskodott a Klinikai Telep létrejöttében, ezért a BK igyekszik elérni a szobor visszaállítását. A Fiumei úti temetőben lévő (39/0/1/45), rossz állapotba került sírjának gondozását a Baráti Kör összefogásban kívánja megoldani.

Urbán Beatrice tartalmas riportja a Semmelweis Egyetem újság 2017. május 30.-i számában (XVIII. évfolyam 4. szám, 24. oldal) olvasható.

Szívből köszönjük a nagyon értékes prezentációkat!


Prof. emer. Dr. Monos Emil,
a Baráti Kör elnöke


Letölthető anyag


2017.06.20.

Semmelweis Egyetem Baráti Köre, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. II. em. 214. | E-mail: E-mail | Telefon/Fax: (36-1) 210-2930/56385