Kardiális troponint felisimerő oligonukleotidok fejlesztése

Dr. Szeitner Zsuzsanna egyetemi tanársegéd, a Baráti Kör Doktorandusz Kiválósági Díjasa volt 2014-ben, "Kardiális troponint felisimerő oligonukleotidok fejlesztése" címmel tartott nagyon érdekes, színvonalas un. kiselőadást a Kör 2016. november 30-i rendezvényén. Zsuzsanna az Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézetben szerezte meg PhD fokozatát (témavezetője Dr. Mészáros Tamás). A díjat a 6,7 impakt faktoros Chemical Communications című szaklapban megjelent munkájával nyerte el. A közleményben elsőként írt le egy diagnosztikai célra alkalmas nukleáz-rezisztens oligomert, bemutatva előállításának mikéntjét és demonstrálta hogyan alkalmazható szívizom specifikus troponin kimutatására.

További sikeres tudományos kutatómunkát kívánunk Zsuzsannának!


Prof. emer. Dr. Monos Emil, a Baráti Kör elnöke


Letölthető anyag


2017.02.19.

Semmelweis Egyetem Baráti Köre, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. II. em. 214. | E-mail: E-mail | Telefon/Fax: (36-1) 210-2930/56385