M E G H Í V Ó

Dr. Donáth Tibor professor emeritus 90. születésnapja tiszteletére rendezendő tudományos ülésre

Helye: Semmelweis Egyetem, Anatómiai Intézet tanterme, Budapest, IX. ker. Tűzoltó utca 58

Időpont: 2016 november 12, szombat de. 10:00 óra

Program

Megnyitó: Prof. Dr. Szél Ágoston, rektor

Laudátor: Prof. Dr. Réthelyi Miklós, rector emeritus, a nemzeti erőforrás minisztérium v. minisztere

Köszöntők:Doc. Dr. Gerber Gábor, FOK dékán
Prof. Dr. Papp Zoltán, v. rektorhelyettes
Prof. Dr. Ungváry György, v.ország. tisztifőorv.
Prof. Dr. Bősze Péter
Prof. Dr. Monos Emil, v. rektorhelyettes
Prof. Dr. Hamar Pál, rektorhelyettes TE
Prof. Dr. Sótonyi Péter, rector emeritus
Prof. Dr. Hankiss János
Farkasvölgyi Frigyesné, Medicina Könyvkiadó Zrt, vezérigazgatója


Meghívó

Letölthető anyag


2016.11.12.

Semmelweis Egyetem Baráti Köre, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. II. em. 214. | E-mail: E-mail | Telefon/Fax: (36-1) 210-2930/56385