A humán és természettudomány határterülete: neuroesztétika

Prof. emer. Dr. Nagy Zoltán (Országos Klinikai Idegtudományi Intézet) "A humán és természettudomány határterülete: neuroesztétika" címmel tartott gazdagon dokumentált, nagy érdeklődést kiváltott előadást a Baráti Kör 2016. október 26-i összejövetelén. Kitűnő előadásának dia-anyaga mellett rendelkezésünkre bocsátotta a Természettudományi Közlöny 147. évf. 9. füzetében e témakörből megjelent publikációjának különlenyomatát is ("A műtárgyak befogadásának neurobiológiája"). Mindezt baráti köszönettel nyugtázzuk!


Prof. emer. Dr. Monos Emil,
a Baráti Kör elnöke


Letölthető anyag

Természettudományi Közlöny


2016.11.29.

Semmelweis Egyetem Baráti Köre, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. II. em. 214. | E-mail: E-mail | Telefon/Fax: (36-1) 210-2930/56385