Esztétikus restaurációk a fogászatban

Dr. Döbrentey Zsolt, klinikai gyakornok „Esztétikus restaurációk a fogászatban” címmel tartott előadást a Baráti Kör 2015. február 25-i klubestjén.

Tehetséges ifjú kollégánk az adhezív technika (fogászat egyik leghasznosabb új vívmánya) lehetőségeit és eredményeit ismertette esetbemutató illusztrációkkal.

Esztétikus frontrestaurációkat, immediát felépítéseket, sőt extrahált fog sínezési felhasználását ismertette.

Korábban ilyen casusok esetén, komoly intact fogszöveti áldozatokra került sor.

Mint szekcióelnök jeleztem, hogy az általános orvos kollégák érdeklődése a szokottnál is kisebb volt, pedig az előadás inkább nekik szólt. Jövőben szeretném fenntartani a probléma aktualitását, oszlatni a fogászatot körülvevő balladai félhomályt, indokolatlan félelmet.


Letölthető anyag


2015.04.28.

Dr. Szomolányi Gy. István
a Baráti Kör Fogorvosi Szekciójának elnöke

Semmelweis Egyetem Baráti Köre, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. II. em. 214. | E-mail: E-mail | Telefon/Fax: (36-1) 210-2930/56385