Dr. Podhradszky Lajos belklinikai orvos emlékezete

Ez az előadás Dr. Réthelyi Miklós kezdeményezésére szerepelt a Baráti Kör programtervébe, aki helyett és javaslatára – időpont egyeztetési nehézségek miatt - Dr. Szathmári Miklós fogadta el felkérésünket 2014. október 29-ére.

"A történelemben a múlt, a saját életidő tapasztalata és a jövő iránti elvárások kölcsönösen határozzák meg egymást, s minden cselekvés ebben a mezőben zajlik. Ricoeur szerint röviden: az a történet vagy, amit elmesélsz. Három történet négy szereplője adott elő a Baráti Körben, rámutatva ezzel a múlt tanulságának jövőt meghatározó lényegére is.

Ezen az estén a pulpitusra gyászszalagos fehér csokor került. Dr. Podhradszky Lajos belklinikai orvos emlékezete című előadásával Szathmári Miklós professzor, az I. Sz. Belgyógyászati Klinika igazgatója a klinika kimagasló képességű és tragikus sorsú orvosának állított emléket". ... "A közönség soraiban többen helyet foglaltak a család képviseletében, közülük dr. Hoznek András, az Assistance Publique Hocpitaux de Paris kórház urológus professzora fűzött emlékező szavakat Szathmári professzor előadásához. Elmondta, több szál fűzi dr. Podhradszky Lajoshoz: Szentágothai János személye, aki Hoznek Andrásnak csodált tanára, míg Szentágothainak Podhradszky Lajos rajongott laboratóriumi főnöke volt pályája kezdetén. Az egyetem maga, ahol az emlékező az Urológiai Klinikán volt tanársegéd 50 évvel később. A legfontosabb kapcsolat a rokoni szál: Podhradszky Lajos nemes elődje volt, a szó legszorosabb értelmében." (Urbán Beatrice, "Semmelweis Egyetem")

Köszönjük Szathmári Miklósnak (baloldalon) és Hoznek Andrásnak (jobboldal) a közeli múlt keserű történelmében gyökerező, megrázó információkat, a mélyen szántó gondolatokat. Köszönjük azt is, hogy hozzájárultak prezentációjuk publikálásához honlapunkon.


Dr. Szathmári Miklós előadása

Dr. Hoznek András előadása


2014.11.21.

Prof. emer. Dr. Monos Emil
a Baráti Kör elnöke

Semmelweis Egyetem Baráti Köre, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. II. em. 214. | E-mail: E-mail | Telefon/Fax: (36-1) 210-2930/56385