A stressztől a metabolikus szindrómáig

A Semmelweis Egyetem Baráti Köre két Doktorandusz Kiválósági Díjának átadására az Egyetem Dies Academicus ünnepségén került sor, 2013.november 16-án. Az egyik díjat Dr. Nguyen Minh Tu az Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Pathobiokémiai Intézet munkatársa kapta (PhD témavezetője Dr. Sőti Csaba). Díjazott a Nature csoporthoz tartozó Cell Death and Differentiation c. folyóiratban (IF: 8,3) megjelent - a pályázat alapjául szolgáló - közleményében kimutatta, hogy a Hsp90 fehérje a zsírsejtek fejlődésének kritikus regulátora, amelynek hiányában destabilizálódik és lebomlik a PPARgamma nukleáris receptor, és megszűnik az általa irányított fehérjék expressziója. A díjat édesapja, Dr. Nguyen Van Chu vette át. Minh Tu a Baráti Kör előtt a 2014. május 28-i rendezvényén mutatkozott be "A stressztől a metabolikus szindrómáig" c. tartalmas, szép előadással, melynek teljes anyagát publikáljuk e helyen, egyben kívánván további eredményes kutatómunkát, személyes boldogságot.


Letölthető anyag


2014.07.04.

Prof. emer. Dr. Monos Emil
a Baráti Kör elnöke

Semmelweis Egyetem Baráti Köre, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. II. em. 214. | E-mail: E-mail | Telefon/Fax: (36-1) 210-2930/56385