Pályám gyökerei a Szentágothai iskolában

Prof. emer. Dr. Halász Béla, az MTA rendes tagja, Széchenyi-díjas orvos, anatómus, neuroendokrinológus, a Semmelweis Egyetem Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézetének korábbi igazgatója. 1973 és 1979 a Semmelweis Orvostudományi Egyetem oktatási rektorhelyettese. 1990 és 1996 között az MTA egyik alelnöke. A hypothalamus-hypophysis rendszer neurobiológiájának nemzetközileg elismert neves kutatója. A Semmelweis Egyetem Baráti Körének 2013. április 24-i rendezvényén "Pályám gyökerei a Szentágothai iskolában" címmel tartott szívhez szóló, magas színvonalú emlékező előadást világhíres mesteréről, akinek születése 100éves évfordulójáról - az UNESCO-val az élen - a múlt évben emlékezett meg a művelt világ. Nagyon köszönjük Halász professzornak, hogy honlapunk rendelkezésére bocsátotta értékes, emlékezetes előadásának szöveges részét, amely a prezentáció kapcsán igen hatásosan egészült ki még Szentágothai professzor filmen őrzött, a fej izmairól szóló színes előadásával.


Letölthető anyag


2013.05.07.

Prof. emer. Dr. Monos Emil
a Baráti Kör elnöke

Semmelweis Egyetem Baráti Köre, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. II. em. 214. | E-mail: E-mail | Telefon/Fax: (36-1) 210-2930/56385