Tanulmányutam Freiburgban!

Bukosza Éva Nóra szigorló orvostanhallgató meghívása "kiselőadás" tartására a Baráti Kör 2013. március 27-i összejövetelén része a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Programmal kialakított együttműködésnek. Nóra egyik kiváló szponzoráltja e programnak (mentora a Baráti Kör elnöke). Példásan szép és tartalmas előadásában Jellinek Harry-ösztöndíjjal támogatott, közelmúltbeli egyéves németországi tanulmányútjának tudományos - atherogenezissel kapcsolatos - eredményeiről és kulturális élményeiről számolt be. Külön elismerést érdemel, hogy "idegen" környezetben sikeresen megvédte a szakdolgozatát. A Beznák Aladár terem népes hallgatósága nagy tetszéssel és érdeklődéssel fogadta a prezentációt, mely Prof. emer. Dr. Réthelyi Miklós, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium előző vezetőjének előadása előtt hangzott el. A Baráti Kör sok-sok további szakmai sikert és személyes boldogságot kíván Nórának!


Letölthető anyag


2013.04.30.

Prof. emer. Dr. Monos Emil
a Baráti Kör elnöke

Semmelweis Egyetem Baráti Köre, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. II. em. 214. | E-mail: E-mail | Telefon/Fax: (36-1) 210-2930/56385