Életpályám a Semmelweis Egyetemtől a Harvard EgyetemigDr. Balogh Károly, a bostoni Harvard Egyetem patológus professzora "Életpályám a Semmelweis Egyetemtől a Harvard Egyetemig" címmel tartotta meg előadását a 82-éves életpályáról 2012. szeptember 26-án, Tárnoki Ádám dr. rövid prezentációját követően. A zsúfolásig megtelt terem hallgatósága hálás figyelemmel követte e nagyon várt, igen tartalmas előadást.

Az eseményekről Dr. Donáth Tibor professzor publikált avatott beszámolót a Semmelweis Egyetem október 29-i (XIII/8.) számában.

Örömteli meglepetés, hogy Prof. Dr. Bartha Tibor kedves barátunk pedig e nevezetes délutánt saját felvételeiből összeállított elektronikus fotóalbummal dokumentálta, s ezzel megajándékozta a Baráti Kört. Ebből közlünk itt egy válogatást.

Hálás köszönet és elismerés illeti e tudományos klubösszejövetelünk kiváló előadóit és igényes dokumentátorait egyaránt!


Fotóalbum


2012.11.15.

Prof. emer. Dr. Monos Emil
a Baráti Kör elnöke

Semmelweis Egyetem Baráti Köre, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. II. em. 214. | E-mail: E-mail | Telefon/Fax: (36-1) 210-2930/56385