Dr. Mátyus István

Dr. Máttyus István osztályvezető egyetemi adjunktussal alig egy éve ültetett a "véletlen" egy asztalhoz bennünket a Semmelweis Egyetem külsőtelepi ebédlőjében. Beszélgetés közben megemlítettem, hogy a magyar orvostörténelem iránti érdeklődésemet szülőfalum evangélikus lelkésze keltette fel azzal, hogy sikeres egyetemi felvételi vizsgám alkalmából, 1953 nyarán, megajándékozott két - háborús sérülésekkel is - csodálatos kötettel, K. Mátyus István (1725, Kibéd - 1802, Marosvásárhely) DIAETETICA című művének első kiadásából (Kolozsvár 1762, ill. 1766). Kiderült, hogy asztaltársam e Mátyus István rokonságához tartozik, s a családi értékek között féltve őrzik Mátyus István 60 éves kori portréjának eredeti nyomdai kliséjét, (1785, Kohl Cl rézmetszete), valamint a DIAETETICA második kiadását, amely már hat kötetben jelent meg (Pozsony, 1787). Felkérésemre az ifjú Máttyus István gondos kutatásba kezdett, s emlékezetes szép előadást tartott a neves 18. századi rokonról a Baráti Kör 2011. április 27-i kultúrestjén, melynek teljes anyagát honlapunk részére átadta. Szívből köszönjük!


Letölthető anyag


2011.04.27.

Prof. emer. Dr. Monos Emil
a Baráti Kör elnöke

Semmelweis Egyetem Baráti Köre, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. II. em. 214. | E-mail: E-mail | Telefon/Fax: (36-1) 210-2930/56385