Bumeráng, avagy másodszor a Fogorvostudományi Kar élén

Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar dékánja "Bumeráng, avagy másodszor a Fogorvostudományi Kar élén" címmel tartott maradandó értékű előadást a Baráti Kör 2011. február 23-i rendezvényén, a Fogorvosi Szekció szervezésében. A bumerángnak - különös alakja és a fizikát meghazudtolni látszó viselkedése miatt - sokan mágikus erőt tulajdonítanak. Ez az ősi élettelen hajítófa ügyes kezekbe kerülve "fittyet hány a gravitációra" és láthatatlan erők hatására engedelmeskedik gazdájának. Felidézvén az egyetemi Szenátusban együtt eltöltött éveket is, a bumeráng modellt - előbbi definíció alapján - több aspektusból is jól közelítésnek érzem Fejérdy professzor kiemelkedően kreatív dékáni tevékenységének jellemzésére. Nem meglepő, hogy e rendkívül tiszteletreméltó, embert próbáló megbízatás másodszor is megtalálta őt.

Szívből köszönjük Dékán úrnak a dolgok mélyére hatoló, tanulságos előadást!


Letölthető anyag


2011.02.23.

Prof. emer. Dr. Monos Emil
a Baráti Kör elnöke

Semmelweis Egyetem Baráti Köre, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. II. em. 214. | E-mail: E-mail | Telefon/Fax: (36-1) 210-2930/56385