Hallgatói élet a Semmelweis Egyetemen

Szécsényi-Nagy Balázs, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke "Hallgatói élet a Semmelweis Egyetemen" címmel tartott igen hangulatos, információ-gazdag előadást a Baráti Kör meghívására 2010. november 24-én. Kedves köszönő szavakkal érzékeltette, hogy a HÖK milyen nagyra értékeli a Baráti Kör ifjúságot segítő programjait. Biztosítjuk Elnök urat, hogy a továbbiakban is folytatni kívánjuk e programokat, s köszönjük hozzájárulását előadásának publikálásához!


Letölthető anyag


2010.11.24.

Prof. emer. Dr. Monos Emil
a Baráti Kör elnöke

Semmelweis Egyetem Baráti Köre, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. II. em. 214. | E-mail: E-mail | Telefon/Fax: (36-1) 210-2930/56385