A jubiláló Baráti Kör kreatív ünnepeKét évtizede szerveződött meg egyetemünkön a Baráti Kör, mely elsődleges feladatának tekinti az Alma Materhez kötődő egykori diákok, illetve alkalmazottak összefogását, egyetemi hallgatóságunk támogatását, valamint az egyetemi hagyományok felelevenítését és ápolását. Ez alkalomból a Magyar Orvostörténelmi Társasággal (MOT) és a Magyar Élettani Társasággal (MÉT) összefogva külön szimpóziumot szervezett a MÉT LXXIII. vándorgyűlésén belül, mely augusztus 27-29. között zajlott az Elméleti Orvostudományi Központ épületében. A szimpózium a Királyi Magyar Természettudományi Társulat kezdeményezésére 1891-ben létesült első magyar élettani társulás (Élettani Szakértekezletek) alapítóiról emlékezett meg annak okán, hogy a közelmúltban bukkant fel a társaság üléseinek vaskos jegyzőkönyve, mely az elsőtől a 229-ikig, vagyis 1930-ig rögzíti az üléseken elhangzottakat. Dr. Monos Emil, a Baráti Kör elnöke, egyben a szimpózim társelnöke megnyitójában kiemelte, hogy a MÉT történetében eddig még nem került sor a 12 alapító tagról szóló hasonló megemlékezésre. A szoros programban nyolc előadás szerepelt, melyek összefoglalóit a vándorgyűlés kötetében minden résztvevő kézhez kapta. A szekció befejeztével Dr. Rosivall László, a vándorgyűlés elnöke fogadáson látta vendégül a résztvevőket, illetve a Baráti Kör megjelent tagjait. Az egybegyűlteket Dr. Tulassay Tivadar és Dr. Rosivall László üdvözölte. Születésnapi köszöntőjében rektor úr hangsúlyozta, milyen jelentős szervező és összetartó szerepe van a Baráti Körhöz hasonló civil szerveződéseknek egy atomjaira hulló társadalomban, amikor a letűnt diktatúra utáni polgári újjáépítés oly sok nehézségbe ütközik. Egyben méltatta a Baráti Kör tevékenységét, mely az elmúlt 20 év alatt fontos részévé vált az egyetemi életnek. Dr. Monos Emil válaszában köszönetet mondott az Egyetem vezetésének a Baráti Kör működéséhez nyújtott támogatásért. Bejelentette, hogy a Baráti Kör ez évben 2 Doktorandusz Kiválósági Díjat hirdet meg a Doktori Tanács révén, s a NET aulájában hamarosan művészi emléktábla hirdeti az ünnepi évfordulót.


Letölthető anyagok: 1. fájl, 2. fájl


2009.08.27.

Dr. Molnár László
a Központi Levéltár vezetője

Semmelweis Egyetem Baráti Köre, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. II. em. 214. | E-mail: E-mail | Telefon/Fax: (36-1) 210-2930/56385