Before registering, please read our Statutes

Egyetemi kapcsolataink, múlt és jövő

Prof. Dr. Molnár Károly, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) rektora, a Magyar Rektori Konferencia elnöke volt a vendégünk a Semmelweis Egyetem Baráti Köre klubestjén 2007. február 28-án. Nagyívű előadásában bemutatta a BME történetét, oktatási és tudományos kutatási tevékenységét, kiemelve azt a sok évtizedes kreatív együttműködést, amely egyetemeink között most is eredményesen folyik. A NET Díszpáholyát zsúfolásig megtöltő hallgatóság - a BME-ről sőt még Erdélyből is számos vendégünk volt - nagy érdeklődéssel kísérte az értékes előadást, melynek anyagát, az előadó jóváhagyásával, teljes terjedelmében közöljük itt a Baráti Kör honlapján.

Jókívánságainkat kifejezve, szívből köszönjük Rektor úrnak.

P.S. Molnár Károly professzor előadása előtt a Duna Televízió "Fehér köpenyben" c. rövidfilmje került bemutatásra, Tarján Emmi szerkesztő-riporter rövid bevezetőjével. A film DVD kópiáját, a Televízió elnökének nagylelkű ajándékát, a Semmelweis Egyetem Központi Levéltárának a Baráti Kör "Orvosegyetem 1956 Történelmi Emlékbizottsága" által gondozott fondjában helyeztük el.


Letölthető anyag


2007.02.28.

Prof. emer. Dr. Monos Emil
a Baráti Kör elnöke

Association of Friends of Semmelweis University, Budapest, Hungary H-1089, 4. Nagyvárad Square, Floor II. Room 214. | E-mail: E-mail
Telephone/Fax: (36-1) 210-2930/56385